Technologie

Realizujeme všechny typy knižních vazeb - V1, V2, V3, V4, V8, lepení bloků a kalendářovou vazbu Twin Wire do délky bloku 600 mm a tloušťky 22 mm, s možností vložení háčku pro zavěšení.

Nabízíme i další knihařské zpracování, např. laminace, UV lak, disperzní lak, kašírování, falcování, šití, perforování rožků, snášení, řezání, vrtání, lepení, rylování do formátu B1.

lepička
nitošička
zavíračka kalendářů
zalisování knižních vazeb
automatická rylovačka
snášečka - vazba V1
šička Aster EVO
lineární deskovačka

Ofsetový tisk

Digitální tisk

Snášení a snášení se šitím

Děrovačka kalendářů

Zavíračka kalendářů

Falcování

Šití knižních bloků

Lepení

Zavěšovačka

Deskovačka

Rylování

Vrtání

Laminace

Další zpracování