Technologie

Realizujeme všechny typy knižních vazeb - V1, V2, V3, V4, V8, lepení bloků a kalendářovou vazbu Twin Wire do délky bloku 600 mm a tloušťky 22 mm, s možností vložení háčku pro zavěšení.

Nabízíme i další knihařské zpracování, např. laminace, UV lak, disperzní lak, kašírování, falcování, šití, perforování rožků, snášení, řezání, vrtání, lepení, rylování do formátu B1.

lepička

lepička
          lepička

nitošička

zavíračka kalendářů

zalisování knižních vazeb

automatická rylovačka

snášečka - vazba V1

šička Aster EVO

lineární deskovačka

Ofsetový tisk

nitošička
       nitošička

Digitální tisk

automatická rylovačka
     automatická rylovačka

Snášení a snášení se šitím

Děrovačka kalendářů

zavíračka kalendářů
         zavíračka kalendářů

Zavíračka kalendářů

Falcování

snášečka - vazba V1
      snášečka - vazba V1

Šití knižních bloků

Lepení

šička Aster EVO
     šička Aster EVO

Zavěšovačka

Deskovačka

lineární deskovačka
     lineární deskovačka

Rylování

Vrtání

Laminace

zalisování knižních vazeb
      zalisování knižních vazeb

Další zpracování