Letní provoz od 8.00 do 16.00 ✈

EVROPSKÁ UNIE - BALOUŠEK, S.R.O. - PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt
Baloušek, s.r.o. - Podnikové vzdělávání zaměstnanců

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011590

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Z těchto důvodů budou probíhat školení v oblastech Informačních technologií, Měkkých a manažerských dovedností a Účetních, ekonomických a právních kurzech.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 45 zaměstnanců žadatele.

V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků.

BALOUŠEK, S.R.O. - PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ