Pomáháme

Nadace pro transplantace kostní dřeně

POMÁHEJTE S NÁMI. Reklamou v našich tiskopisech pomáháme NADACI PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ získat finanční prostředky. Pomozte i vy – zasláním dárcovské DMS.

Více na www.kostnidren.cz

DMS KOSTNIDREN na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, nadace obdrží 28,50 Kč.

DMS ROK KOSTNIDREN na číslo 87 777. Cena SMS je každý měsíc 30 Kč, nadace obdrží 28,50 Kč.


Nezisková organizace Akcičky s.r.o

Akcičky organizují různé charitativní projekty pro Dětskou hematoonkologii Fakultní nemocnice Ostrava.

Finanční částky jsou určené přímo dětem, které si prošly náročnou léčbou a jejich rodičům, kteří tak se svými dětmi můžou strávit společné chvíle při organizací podporovaných projektech.

Více o  činnosti najdete na www.akcickysro.eu

Již pravidelně sponzorujeme Rainbow Run, pořádaný neziskovou organizací Akcičky s.r.o.
 

Dále také hokejové utkání HC Olymp vs. HC MK Klemens.


Sportovní eventy

Milujeme sport a zážitky a rádi sponzorujeme sportovní události v našem regionu.

STREETBASKETBALL

Např. streetbasketball na Hlučínském jezeře, který pořádá Sport a kultura Hlučín, Basketbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Hlučín, z. s.

TURNAJ TYGRŮ

Jako sponzoři jsme se zúčastnili TURNAJE TYGRŮ 2017 pro přípravky ročníku 2007, který proběhl v Píšti za účasti 14 družstev. 

SUN ON LAKE

Zábavu pro všechny věkové skupiny nabídl 12. srpna 2017 sportovně hudební festival Sun on lake. Proběhl na břehu Hlučínského jezera a cílem bylo přilákat a rozhýbat co nejvíce mladých lidí, kteří tráví až moc svého času u počítačů a telefonů. I toho jsme se rádi účastnili :). Apoštolská církev Hlučín pořádá eventy pro děti ze sociálně slabších poměrů.