Pomáháme

NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI

Koupí Voňavého kalendáře podporujete Nadaci Krása pomoci, která svou pozornost zaměřila na seniory.

I díky Vám můžeme podporovat projekty pro seniory, které respektují jejich životní potřeby, zamezují jejich vyloučení ze společnosti a umožňují jim žít plnohodnotný život.

www.krasapomoci.cz

Projekty pro seniory můžete podpořit jednorázovou dárcovskou SMS.

DMS FONDSENIORU na číslo 87 777
Cena DMS je 30 Kč, Fond seniorů obdrží 28,50 Kč.

Můžete přispívat také pravidelně po dobu jednoho roku odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS ROK FONDSENIORU na číslo 87 777
Cena jedné DMS je 30 Kč, Fond seniorů obdrží 28,50 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz


Nadace pro transplantace kostní dřeně

POMÁHEJTE S NÁMI. Reklamou v našich tiskopisech pomáháme NADACI PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ získat finanční prostředky. Pomozte i vy – zasláním dárcovské DMS.

Více na www.kostnidren.cz

DMS KOSTNIDREN na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, nadace obdrží 28,50 Kč.

DMS ROK KOSTNIDREN na číslo 87 777. Cena SMS je každý měsíc 30 Kč, nadace obdrží 28,50 Kč.


Nezisková organizace Akcičky s.r.o

Akcičky organizují různé charitativní projekty pro Dětskou hematoonkologii Fakultní nemocnice Ostrava.

Finanční částky jsou určené přímo dětem, které si prošly náročnou léčbou a jejich rodičům, kteří tak se svými dětmi můžou strávit společné chvíle při organizací podporovaných projektech.

Více o  činnosti najdete na www.akcickysro.eu

Již pravidelně sponzorujeme Rainbow Run, pořádaný neziskovou organizací Akcičky s.r.o.
 

Dále také hokejové utkání HC Olymp vs. HC MK Klemens.


Sportovní eventy

Milujeme sport a zážitky a rádi sponzorujeme sportovní události v našem regionu.

STREETBASKETBALL

Např. streetbasketball na Hlučínském jezeře, který pořádá Sport a kultura Hlučín, Basketbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Hlučín, z. s.

TURNAJ TYGRŮ

Jako sponzoři jsme se zúčastnili TURNAJE TYGRŮ 2017 pro přípravky ročníku 2007, který proběhl v Píšti za účasti 14 družstev. 

SUN ON LAKE

Zábavu pro všechny věkové skupiny nabídl 12. srpna 2017 sportovně hudební festival Sun on lake. Proběhl na břehu Hlučínského jezera a cílem bylo přilákat a rozhýbat co nejvíce mladých lidí, kteří tráví až moc svého času u počítačů a telefonů. I toho jsme se rádi účastnili :). Apoštolská církev Hlučín pořádá eventy pro děti ze sociálně slabších poměrů.