EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a informace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Nová generace systému logistiky a navazujících firemních procesů

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009778

Cílem projektu je dosažení vyšší produktivity a stability procesů spojených s materiálovými a informačními toky při zachování vysoké úrovně zákaznického servisu.

Na realizaci projektu je poskytnuta Ministerstvem průmyslu a obchodu finanční podpora z Evropské unie – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – prioritní osa „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.