Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o sběru dát a pravidla zpracování osobních údajů (GDPR)

Společnost Baloušek, s.r.o., IČO: 61947008, se sídlem Ostravská 1112/34, 748 01 Hlučín, (dále jen "správce") zpracovává Vaše osobní údaje.

 Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako "GDPR").

 

Rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pouze pro poskytnutí Vámi požadovaných služeb. Jedná se o:

 Za tímto účelem bude správce zpracovávat dle potřeby Vaše jméno, název firmy, adresu, e-mail a telefonní číslo.

 

Zabezpečení dat

Správce provádí technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, nebo přístupem neoprávněných stran.

 

Osoby s přístupem k vaším osobním údajům a doba zpracování

 K vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho pověření zaměstnanci a to jen po dobu nezbytně nutnou a v nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

 

Práva související s ochranou vašich osobních údajů

 Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu: prodej@balousektisk.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, např. zákonné povinnosti.